Regional Names of Pongal


Regional Names of Pongal
Place Name
South India Pongal
North India Makar Sankranti
Punjab Lohri
Assam Bihu / Bohaggiyo Bhishu
Maharashtra Hadaga Festival